Hoe ondernemend bent u?

Hoe ondernemend bent u eigenlijk? In de volgende vragenlijst kunt u nagaan in hoeverre u over ondernemende eigenschappen en vaardigheden beschikt, op dit moment. Veel vaardigheden op dit gebied zijn ontwikkelbaar of leerbaar via gerichte inspanning. Andere kwaliteiten zijn meer compenseerbaar, dat wil zeggen dat u ze zelf niet "in huis" hoeft te hebben, maar zodanig om u heen kan organiseren zodat u als team of afdeling toch voldoende ondernemend kunt zijn. Uw scoreprofiel geeft u de mogelijkheid uw eigen ondernemers-ontwikkeldoelen te formuleren.

U dient de 40 vragen te beantwoorden door - intuïtief - een score in te vullen.
0 = deze eigenschap past geheel niet bij mij
4 = deze eigenschap past volledig bij mij

Ik heb het vermogen...

Past niet
0
123Past goed
4
...te dagdromen
...te zorgen dat dingen gebeuren
...situaties, kansen en problemen te analyseren, uiteen te halen en op onderdelen bij elkaar te passen
...positieve relaties te ontwikkelen met takeholders, klanten, partners, collega
...te denken in metaforen, beelden, verhalen en fantasieën
...om een kans te durven grijpen en een risico te nemen
...eigen competenties, capaciteiten en tekortkomingen te analyseren en te kennen
...relaties met mensen te in stand te houden
...creatieve concepten te bedenken
...structuur aan te brengen, in werkprocessen en (deel) projecten

Ik heb het vermogen...

Past niet
0
123Past goed
4
...hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden in complexe situaties
...invoelen en inspelen op de behoeften en gevoelens van anderen
...unieke mogelijkheden, nieuwe combinaties en 'gaten' in de markt te zien
...een plan om te zetten in een (realistische) planning
...kwantitatieve gegevens te begrijpen, te analyseren en toe te passen
...eigen gevoelens, emoties en drijfveren te benoemen, te onderkennen en te hanteren
...grenzen te verleggen en nieuwe wegen te bewandelen
...prioriteiten te stellen en de tijd te managen (van jezelf en anderen)
...(business)plannen door te denken in verschillende scenario
...in openheid te willen delen

Ik heb het vermogen...

Past niet
0
123Past goed
4
...tot implanteren, d.w.z. een idee in een omgeving/context plaatsen waar het kan groeien.
...zich verantwoordelijk te voelen, initiatief te nemen en zelf te doen
...kritisch te oordelen over de haalbaarheid van een idee of project
...mijn eigen ideeën en visie expressief en beeldend te presenteren, over te brengen
...steeds anders en zonder oordeel naar dingen te kijken
...knopen door te hakken, beslissingen te durven nemen
...kritische vragen te stellen, advocaat van de duivel te zijn
...anderen enthousiast te maken en mee te krijgen
...te vernieuwen
...een volhardende oriëntatie op resultaat en doelen te houden

Ik heb het vermogen...

Past niet
0
123Past goed
4
...te kiezen op basis van ratio, objectiviteit en feiten
...vol vuur, passie en betrokkenheid voor iets te gaan
...innovatieve doorbraken te bedenken
...door te gaan waar anderen de moed (al bijna) hebben verloren
...mogelijke tegenslagen te voorzien, potentiële risico
...samen te werken en het gemeenschappelijke doel in de gaten blijven te houden
...visie te creëren (naar buiten kijken, en buiten binnen halen)
...een eigen koers te varen, zonder me veel om regels te bekommeren
...problemen op te lossen op grondige en gedetailleerde wijze
...te netwerken, verbindingen te blijven zoeken